Erfgoed

De beheerder van deze site is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van het aanbod (zie disclaimer).

Turf wat is dat?

Lianne Jacobs en Janou Sipsma

Locatie

op school

Telefoon

06-18466276

Website

http://www.atreyoe.nl

Discipline

Aanbod

Project over de geschiedenis van de turfstekers. Lessen met afsluitende presentatie.

Onderwijs type
  • PO
Lesvorm

Groep

Soort activiteit

lessenserie

Opleiding(en)

Groepsgrootte

Ik heb ervaring met lesgeven aan grote groepen

Doelgroep

onderbouw

‘Turf wat is dat?’

Een kunsteducatie project voor kinderen van groep 1 en 2, waar beleving en ervaren voorop staat.

Turf, een brandstof………………Werk & Winning.
Turf is eeuwenlang de belangrijkste bron van energie voor ons land geweest. De turfwinning kon na de landbouw gezien worden als de belangrijkste economische activiteit in het noorden van Nederland.

In ieder geval sinds de dertiende eeuw is er sprake geweest van grootschalige systematische exploitatie van laag- en hoogveengebieden, in een ononderbroken proces dat tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd heeft. De hoogveengebieden in het noorden van Nederland namen hierin sinds de tweede helft van de zestiende aanvankelijk een bescheiden en sinds de zeventiende eeuw een steeds belangrijker plaats in. Voor de regio zelf heeft deze vier eeuwen turfwinning grote gevolgen gehad.

Dit laten we de kinderen ontdekken door middel van verschillende werkvormen! Ze maken kennis met oude materialen en zien beelden uit die tijd. Daarna gaan we zelf aan de slag en maken we een mooie presentatie met dans, beeld en geluid.

Het project bestaat uit twee lessen van vijf kwartier en een presentatie van ongeveer 30 minuten.